Invest in Stock Market

  • drar.george
  • 1054/5000 Students
  • Learning
  • 12 Lessons /0 Quizes
275.00USD

Additional Details

  • 6 Weeks
  • 10 points
  • July 12, 2019 12:00 pm
Course Curriculum

Part 1: Introduction to stock market investment

4 Lessons / 0 Quizes
Stock Market - 1st Part 10 points
Stock Market - Investment calculator 10 points
ኣብዚ ግዜ ከተሕልፎ ዘይብልካ ዕድል ቁጠባዊ ዕቤት 10 points
Recommended Reading Material 1 10 points

Part 2: Understanding stock market

2 Lessons / 0 Quizes
Stock Market - 2nd Part 10 points
Recommended Reading Material 2 10 points

Part 3: Portfolio and Asset allocation

3 Lessons / 0 Quizes
Stock Market - 3rd Part 10 points
ናይ ገንዘብ ርድኢትካ ዝልዉጥ ምኽሪ 10 points
Recommended Reading Material 3 10 points

Part 4: Selection of investment account

3 Lessons / 0 Quizes
Stock Market - 4th Part 10 points
Stock Market - ድሕሪ Stock Market ናበይ 10 points
Recommended Reading Material 4 10 points

About the Instructor

6 Courses
2226 Students
4.9 Average Rating
103 Reviews
George Drar is 1) an experienced & successful investor in the stock market 2) Inspiring & knowledgeable influencer in YouTube & Facebook 3) Innovative entrepreneur engaging in digital & real businesses. He has worked in world-leading innovative companies such as Hoffmann La Roche and Ammann group in different positions. Moreover, he has a master's degree in International Management (Finance Major) from a leading Swiss University.
4.9
Average Rating
59%
0%
0%
0%
0%

Course Reviews

selam Libsu
selam Libsu
4 months ago
ሃደ ካብቲ ጽቡቅ መጻኢ ንክሀልዎካ ዝገበር ገንዘብካ ኣብ stock market ምውፋር ዩ

ጆርጆ ሃወይ ምስጋናይ ዓቀን የበሉን ብዚ ትራይ ዘይ ኮነ ዋላ በቲ ምዓልታዊ ትገበሮ ናይ youtube ትምህርቲ So ቀጸሎ ኣምላክ ጸጉኡ የብዝሃለካ። ኣብዚ stock market ትምሀርቲ ብታሚ ጽቡቅ ኔሩ ዋላ አቲ ኣጋላልጻ ንዝኮነ ሰብ ብቀሊሉ ክርዶኦ ይክእል ዩ። ኣብ ሂወተይ ካብቲ ኣቢ ነገር ዝወሰንኩዎ ነገር አንተ ሃሉ stock market ምምሃር ኡ ብውሳነይ ካ ዕግብቲ የ ። ደጊመ ብታሚ የቀንየለይ ጆርጆ ሃወይ

Robiel Goitiom
Robiel Goitiom
4 months ago
ዋውውው ተመስገን ነዚ ጽፉፍ ዝኮነ ስልተና ክወስድ ዝበቃኩ

ሰላምታ ኣይረሳኩን መምህር ጆርጆ ኣብ ሂወትካ ድማ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልካ ብምቅጻል ስለቲ ጽፉፍ ትምህርትካን ተገዳስነትካን የቀንየልና ጥራይ ኢየ ክብለካ ዝክእል ።ተስፋ ድማ ይገብር ኣብ ዝሃጸረ ግዘ ብካልእ ስልጠና ክንራከብ ።ነቶም ነዚ ትምርቲ ክትወስዱ ትደልዩ የሕዋት ድማ ቀልጢፍኩም ክትውስኑ ይላቦ የቀንየለይ።

Freweini Yosief
Freweini Yosief
4 months ago
More than my expectation

When I was first heard about the stock market investment I try to grasp information through different means but it was not that much clear for me.Finally my bother who was taking stock market course with George adviced me to take course and i did it.Every thing is so clear , the method George used is helpfull and simple..MORE THAN MY EXPECTATION....sooo am adressing to take this course with him. Thank you so much George for every thing that you have done to motivate our society

Henos Tsegezab
Henos Tsegezab
4 months ago
He made everything simple to understand by giving different examples

I took the stock market course with george. He made everything simple and easy to understand by giving different examples. It is not hard to understand it but since they use different terminologies for the same purpose, it makes is more confusing. But george made it very very simple to understand it.

samhar woldemichael
samhar woldemichael
11 months ago
Fantastic. Take this course & you will find how far behind you are

I was one of those people who think that stock market is not good investment. I didn't believe that I would trust anybody with my money, foolish me my safest place to save my money was the bank , but when I took the course with George it was really an eye opening and I began to see it in different perspective and I owe it all George. He made it very simple for anyone to be able to understand it so if anyone is second guessing whether stock market is a good choice or not I suggest to take this course and you will find your self how far behind you are. To be honest the price for this Course is vey worth it so please do your self a favorer and invest in it. George you are one of the most exceptional human being I can\'t appreciate you enough not just for this course but for the life changing advice that you give in your YouTube channel too.

ARSEMA TEKLE
ARSEMA TEKLE
1 year ago
George made Stock Market very simple to understand it

I took the stock market course with george. He made everything simple and easy to understand by giving different examples. It is not hard to understand it but since they use different terminologies for the same purpose, it makes is more confusing. But george made it very very simple to understand it. I have also done my own research after i took the course and I confirmed the platforms that he is providing for us are well regulated, protected and trusted by the government, which makes it more saver compared with other platforms.

Thanks george.

Beri Abraha
Beri Abraha
1 year ago
ነቲ ዝነበረኒ ትምኒተይን ሓሳበይን ድለተይን ኹሉ ብመምህር ጀርጆ ክረክቦ ኪኢለ አየ።

ኣነ ምስ መምህር ጀርጆ ሽቶክ ማርከት ተማሂረ ኣብ ምውዳአ ዝርከብ ዘለኩ ሓፍትኩም አየ።ብጣዕሚ ካኣ ከምዚ ምሽ ላሎ ጥዑም መግቢ ዋላ ጸጊብካ ከለኻ ስቕ ኢልካ ትበልዖ።ጥምህርቲ ናይ መምህር ጀርጆ ካኣ ከምኡ አዩ። ምጽጋብ አየ ሲኢነዮ።ብዙሕ ክብል ደስ ምበለኒ ግን ቃላት ስለ ዝሳኣንኩ አየ።ካኣ ከየባላሽዎ ፈሪሐ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓጎስ ግን ሊዕሊ ቓላተይ ዝጽሓፍክዎም አዮም።

Tekleweini Yemane
Tekleweini Yemane
1 year ago
ብታዓሚ ጽቡቅ ትምህርቲ !!

ካብ ብልቢ የመስግን መ/ር ጀርጆ ! ስለ ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ተሳተፍቲ ንክንከዉን ኣብ ሕብረተሰብና ዓቢ አስተዋጽኦ ትገብር ዘለኻ። ብዝኾነ ቀጽሎ ብርትዕ።

Amanuel kkleab
Amanuel kkleab
1 year ago
Azu agendan tekamn eyu

Gorgo drar Malet bety zhbo zelo tymhrty azu agendan tekamn eyu, bezi agatami keyemesgenkuwo khalf aideln. Ane abty zhalefe gizie ab YouTube, zekrbom teketatali eye nere ,hiji dma ab natu program bmstaf ab nay

Abiel Ghebretinsae
Abiel Ghebretinsae
1 year ago
ዝወሰድኩዎ ስልጠና ምሉእ ብ ምሉእ ኣረዳድኣይ ዝቅይር ኮይኑ ረኺበዮ

ሰላም ሰላም መምህር ጆርጆ ኣብ ሂወትካ ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ዓወት ኣብ ስድራቤትካ ሰላምን ፍቅርን ይምነየልካ። እዚ ን ሙሉእ ሕብረተሰብና ትገብሮ ዘለካ መሃርን ኣነቓቓሕን ትምህርትኻ ኣነ ንዓካ ዝኸዉን መግለጺ የብለይን። ነዓይ ብውልቀይ ግን ኣብዚ ግዜ እቲ ዝበለጸ ሞዴለይ ኢኻ። ኣብ Stock Market ዝወሰድኩዎ ስልጠና ምሉእ ብ ምሉእ ኣረዳድኣይ ዝቅይር ኮይኑ ረኺበዮ። ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ምስ ምህላዉ ከኣ\' ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለዉካ። ንሕና ዕድላት ተረኪቦም ከለዉ ኽንከስበሎም ይግበኣና። የቐንየለይ!

Show More
Best Seller
ሕቶ?
1
ሰላም! ሓገዝ ደሊኻ/ኺ?
Welcome to Drar Hiwet!
ሰላም ንዓኻ/ኺ!
1. ኣብ ዝደለኹሞ ትምህርቲ ንምምዝጋን ምስ ተመዝገብኩም ነቲ ትምህርቲ ብኸመይ ትረኽብዎን ንምርኣይ: ነዚ ቪድዮ ተመልከቱ።

2. Online ክትክፍሉ ዘይትኽእሉ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፥ ኣብዚ ታሕቲ ብምጥዋቕ መልእኽቲ ጽሓፉልና። የቐንየልና!